Kindswijs

KindsWijs verricht onderzoek en biedt ondersteuning op orthodidactisch en orthopedagogisch gebied en adviseert ouders, scholen en andere instellingen, daar waar de ontwikkeling van kinderen begeleiding behoeft. KindsWijs is gespecialiseerd in cultureel complexe en grootstedelijke onderwijsproblematiek, waar onderwijs en zorg samenkomen, sinds 2009, in Amsterdam en omstreken.

kindswijslaatst5

KindsWijs is in september 2009 opgericht door Dafne de Boer-Broeders, NVO geregistreerd Orthopedagoog-Generalist (NVO-OG) en Cultureel Antropoloog. Vanuit deze achtergrond verricht KindsWijs onderzoek en biedt ondersteuning en behandeling op orthodidactisch, orthopedagogisch gebied en adviseert ouders, scholen en andere instellingen, daar waar de ontwikkeling van kinderen begeleiding behoeft. KindsWijs is gespecialiseerd in cultureel complexe en grootstedelijke onderwijsproblematiek vanuit een holistische zienswijze.

De Orthopedagoog-Generalist

i-am-a-student-1412778

Een specialist met een brede blik op het gebied van kinderen en jongeren.

Een Orthopedagoog-Generalist (OG) is een hoog opgeleide professional die advies, begeleiding en behandeling biedt aan kinderen en jongeren met problemen op het gebied van ontwikkeling en opvoeding.

Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende zaken zoals gedrags- en leerproblemen. Maar ook om alle andere hindernissen die het lastig maken voor een kind of jongere om volop mee te doen in de samenleving of zich gelukkig te voelen.

Alhoewel het in de eerste plaats om het kind gaat, richt de Orthopedagoog-Generalist zich nadrukkelijk ook op ouders en verzorgers, familie en vrienden, leerkrachten en alle anderen in de omgeving van het kind. De Orthopedagoog-Generalist kijkt dus voor zijn (vaker een 'haar') beoordeling van de problemen en voor het aandragen van oplossingen naar de hele opvoedingssituatie.

KindsWijs werkt vanuit een systemische benadering

KindsWijs werkt bij voorkeur op de school van het kind. Wanneer de vraag via ouders komt, dan kan KindsWijs alleen iets betekenen, wanneer de afspraken/gesprekken en begeleidingen op en in samenwerking met de school van het kind kunnen plaatsvinden.

KindsWijs is een vrij gevestigde organisatie en heeft geen zorg- of onderwijsondersteuningsovereenkomsten met derden. Kosten voor onderzoek en behandeling bij KindsWijs worden niet vergoed door de overheid of zorgverzekering, sinds dit per januari 2015 uit het bassispakket is gehaald. Eventueel kan samen met school en ouders onderzocht worden of er mogelijk een onderwijsarrangement aangevraagd kan worden en/of er een afspraak met de school gemaakt kan worden wat betreft co-financiering.

children-zonder-tekst
NVO Orthopedagoog-Generalist
NVO Supervisor
NVO dyslexiespecialist
 
CRKBO geregistreerd
Postacademisch Behandelaar Kwaliteitsinstituut Dyscalculie
Postacademisch Diagnosticus Kwalitetisinstuut Dyscalculie
Postmaster-orthopedagoog SKJ
 
BIG geregistreerd Orthopedagoog-Generalist
 

Supervisor K&J