Over Dafne

Mijn naam is Dafne de Boer-Broeders en ik ben sinds de start van mijn studie in 1989 aan de Universiteit Utrecht, werkzaam binnen het vakgebied van de Orthopedagogiek en onderwijs.  Naast mijn studie Orthopedagogiek heb ik ook de studie Culturele Antropologie afgerond.

 

Tot juli 2007 heb ik ervaring opgedaan als orthopedagoog binnen een Onderwijsbegeleidingsdienst ('t Gooi eo), het Voortgezet Onderwijs (VMBO met LWOO, Amsterdam), Praktijk Onderwijs (PRO, Amsterdam), Speciaal basisonderwijs (SBO, Amsterdam), Speciaal Onderwijs (SO -ZMLK, Amsterdam) en op vele reguliere basisscholen vanuit het Zorgplatform in Amsterdam Zuidoost.

 

In juli 2007 had ik drie schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen 6 en 11 jaar en besloten mijn man en ik, met ons gezin een bijzondere zeilreis te maken over de Atlantische Oceaan. Tijdens onze reis heb ik gedurende twee jaar mijn kinderen zelf les gegeven. Het is een een bijzondere ervaring om als moeder de leerlijnen van het basisonderwijs in te duiken en de verantwoordelijkheid te dragen dat mijn eigen kinderen na die twee jaar weer de aansluiting konden vinden op een reguliere school in Nederland. In de laatste paar maanden van onze reis, op de Azoren, is  onze jongste zoon geboren en zijn wij sinds augustus 2009 als gezin, bestaande uit 6 personen weer ingeburgerd in onze thuishaven, Amsterdam. Onze oudste twee kinderen studeren inmiddels in Amsterdam.

 

Na onze terugkomst heb ik in september 2009 KindsWijs opgericht en heb ik tot 2013 doorlopende opdrachten uitgevoerd voor de Bascule (Kinderpsychiatrie divisie Speciaal Onderwijs en zorg) en Stichting Kolom (Speciaal (basis) onderwijs). In deze periode heb ik tevens een opleiding gevolgd tot Supervisor bij de NVO en heb ik reeds meerdere supervisanten begeleid bij het zich verder ontwikkelen in hun beroepsbekwaamheid, al dan niet ten behoeve van hun registratie van NVO Orthopedagoog-Generalist.

 

Het schooljaar voor de overgang naar Passend Onderwijs (2013-2014) ben ik met name als manager betrokken geweest bij de Ambulante Begeleidingsdienst (cluster 3 en cluster 4) van Groot-Amsterdam.

 

Sinds augustus 2014 word ik veel gevraagd voor diverse, meestal complexe of ingewikkelde arrangementen op gebied van onderwijs en zorg en vervul ik uiteenlopende opdrachten voor meerdere schoolbesturen en scholen binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen.

Contact opnemen