Klachtenregeling KindsWijs

KindsWijs beschikt over een adequate klachtenprocedure, die voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij, namelijk de NVO (zie klachtenregeling NVO).  

 

Klachten kunt u e‐mailen via de website van KindsWijs (contact) en zullen binnen vier weken in behandeling worden genomen. Indien er langer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken wordt u daarvan binnen dit termijn op de hoogte gebracht en het uitstel zal worden toegelicht. Er zal dan ook een indicatie worden gegeven wanneer wel uitsluitsel gegeven kan worden.

 

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Mocht het zover komen dat de NVO, een onafhankelijke derde partij, moet worden ingeschakeld dan is het oordeel van de NVO bindend en zullen eventuele consequenties door KindsWijs snel worden afgehandeld.

 

Klachten worden digitaal afgehandeld en geregistreerd. Klachten worden gedurende 2 jaar bewaard.