Supervisie t.b.v. de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist;

Supervisie in het kader van de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist is een begeleide leermethode gericht op het zelfstandig uitoefenen van het beroep orthopedagoog. Het doel van de supervisie is het vergroten van de beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de beroepsuitoefening. Supervisie wordt hiermee afgebakend van andere vormen van hulpverlening of begeleiding, zoals therapie, collegiale intervisie, functioneringsgesprekken, in-service training en werkbegeleiding als onderdeel van organisatie- en personeelsbeleid.

Doel van de supervisie is het vergroten van beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Ze maakt deel uit van een registratiesysteem dat is gericht op permanente professionalisering.

De exacte regeling is te vinden op de website van de NVO.

Supervisie ten behoeve van de registratie NVO Basis-Orthopedagoog

De registratie NVO Basis-Orthopedagoog verschaft profilering op basis van kwaliteit. De NVO biedt startende orthopedagogen hiermee een instrument om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De registratie maakt de inhoud en kwaliteit van de vooropleiding inzichtelijk en toont voldoende toerusting voor het werkveld aan. Geregistreerden zijn gehouden aan de beroepscode van de NVO. De registratie NVO Basis-Orthopedagoog is de eerste stap voor verdere professionalisering tot NVO Orthopedagoog-Generalist.

Co-teaching - intervisie - coaching

Aan de hand van 5 begeleide groepsintervisiebijeenkomsten van 1,5 uur worden leerkrachten en/of andere onderwijsondersteuners binnen de school specifieke vaardigheden geleerd om co-teachingtrajecten binnen de eigen schoolsituatie zelf uit te voeren. De nadruk ligt op ervarend en oplossingsgericht leren. De intervisie vindt plaats in een klein vast groepsverband om veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen.